Giảm chi phí xử lý và chi phí hành chính

Các dịch vụ giá trị gia tăng của M&P Logistics giúp cho việc phân phối sản phẩm của bạn hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn. Các dịch vụ đa dạng của chúng tôi gia tăng giá trị bằng cách giảm phí xếp dỡ cao và cung cấp các chương trình xếp hạng hàng hóa có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Tùy chỉnh việc tải hàng và phân phối

Dịch vụ xử lý hàng hóa trước khi phân phối hiệu quả về chi phí của chúng tôi giúp các lô hàng của bạn được chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình vận chuyển. Sau khi chúng tôi nhận hàng từ nhà cung cấp của bạn, chúng tôi sẽ phân loại, tách riêng và sắp xếp những hàng hóa này vào container đầy đủ tùy theo điểm đến, trung tâm phân phối hoặc yêu cầu giao hàng lẻ của bạn. Các lô hàng của bạn sau đó có thể bỏ qua các địa điểm phân phối trung gian, loại bỏ việc xử lý lại tốn kém và mất thời gian.

Dịch vụ xử lý hàng hóa giúp Cải thiện hiệu quả

Thông qua cơ sở vật chất hiện đại của mình, M & P Logistics cung cấp đầy đủ các dịch vụ đáp ứng nhu cầu xử lý hàng hóa lưu kho của bạn. Các dịch vụ này mang lại hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho việc quản lý hàng tồn kho. Các dịch vụ giá trị gia tăng của chúng tôi bao gồm:

 • Đóng gói lại
 • Chọn và đóng gói
 • Quét mã vạch
 • Gắn thẻ hàng hóa
 • Kiểm tra thùng carton
 • Tạo nhãn
 • Thu hẹp đóng gói
 • Sử dụng tấm trượt
 •  

Các tính năng của Dịch vụ giá trị gia tăng của chúng tôi

 • Một mạng lưới các cơ sở tập kết và kho bãi hiện đại tại các địa điểm quan trọng để chuẩn bị và chế biến lô hàng
 • Tập trung tập trung các lô hàng LCL từ nhiều nguồn gốc
 • Xếp hạng các lô hàng LCL đa xuất xứ để thuận tiện cho việc gom hàng
 • Hợp nhất các tải hàng đã được chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình vận chuyển
 • Hệ thống các dịch vụ xử lý hàng tồn kho bao gồm: thu nhận và đóng gói, quét mã vạch, đóng gói lại, dán nhãn hàng hóa và gắn thẻ và hợp nhất tải
 • Dịch vụ NVO cạnh tranh về giá trên các tuyến thương mại được chọn

Lợi ích cho bạn

 • Giảm chi phí xử lý hàng hóa tại điểm đến
 • Tiết kiệm và điều phối nhiều lô hàng từ nhiều nguồn gốc khác nhau
 • Giảm thời gian vận chuyển thông qua việc loại bỏ các điểm phân phối trung gian
 • Sử dụng container hiệu quả về chi phí
 • Cải thiện việc lập kế hoạch vận chuyển và điều phối tại các địa điểm nhận hàng